ستاره کیفی پژو ۲۰۰۸
اخبار خودرو منتخب سردبیر

پیشتازی پژو 2008 با پنج ستاره کیفی

براساس گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مردادماه سال جاری، محصول پژو ۲۰۰۸ تنها خودرویی است که پنج ستاره کیفی را کامل کسب کرده