پیش فروش نفت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای پیش فروش نفت در سال آینده

قیمت هربشکه نفت پیش فروش ۴۰ دلار درنظرگرفته شده و اجرای پیش فروش نفت از سال آینده  انجام می شود. به گزارش برات نیوز، رئیس