پیش فروش خودرو
خودرو منتخب سردبیر

قیمتهای پیش فروش خودروها اعلام شد

پیش فروش سایپا و ایران خودرو اغاز شد و قیمت پیش فروش اتومبیل و موعد تحویل مشخص شده است. تا روز سه شنبه مهلت متقاضیان ادامه دارد. قیمتها قطعی نیست .