خط دریایی چابهار- ونیز
اخبار اقتصادی

خط دریایی چابهار- ونیز راه اندازی می شود

خط دریایی چابهار- ونیز در آینده ای نزدیک در راستای توسعه خطوط دریایی کشور و سیستم حمل و نقل دریایی میان دو کشور راه اندازی می شود.

چرا شهر فرودگاهی چابهار نصفه رها شد؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

منابع نقدی شهر فرودگاهی چابهار کجا رفت؟

شهر فرودگاهی چابهار در محدوده منطقه آزاد با استانداردهای بین المللی می‌تواند پروازهای زیادی را به چابهار کشانده و سرمایه‌های داخلی و خارجی فراوانی را