شرایط دریافت چک الکترونیک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

همه چیز درباره چک الکترونیک

با ابلاغ قانون جدید چک در سال 97 و سیستمی محور و سامانه محور شدن دسته چک­ها، ابزاری نوین به نام چک الکترونیک برای جایگزینی دسته چک های کاغذی معرفی شد.