واحدهای تولیدی
بانکداری منتخب سردبیر

خدمات بانکی به واحدهای تولیدی با چک برگشتی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها

چک چیست؟
بانکداری منتخب سردبیر

چک چیست؟

چک چیست ؟ چک یکی از اسناد بانکی است که این روزها جایگزین پول نقد و پرداخت‌های نقدی شده است و جابجایی و حمل پول را برای مردم راحت کرده است