مزایای قانون جدید چک
اخبار اقتصادی بانکداری منتخب سردبیر

مزایای قانون جدید چک چیست؟

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از مزایای قانون جدید چک می‌گوید. در این مطلب به جزئیات این قانون پرداختیم با ما همراه باشید.

واحدهای تولیدی
بانکداری منتخب سردبیر

خدمات بانکی به واحدهای تولیدی با چک برگشتی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، آن دسته از واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی که تعداد شاغلان آنها

چک چیست؟
بانکداری منتخب سردبیر

چک چیست؟

چک چیست ؟ چک یکی از اسناد بانکی است که این روزها جایگزین پول نقد و پرداخت‌های نقدی شده است و جابجایی و حمل پول را برای مردم راحت کرده است