تعداد چک های برگشتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای قانون جدید چک و نارضایتی اصناف

درحالی که مسوولان بانک مرکزی از کاهش تعداد چک های برگشتی پس از اجرای قانون جدید چک صیاد خبر می دهند فعالان بازار این را تکذیب می کنند.

گواهی عدم پرداخت چک
اخبار اقتصادی بانکداری

تا ۲۰ اردیبهشت چک برگشتی نداریم

به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور ستاد ملی کرونا تصویب کرد برای بازه اول اردیبهشت تا بیستم اردیبهشت گواهی عدم پرداخت چک صادر نشود.

تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی افزایش یافت.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی

در آذر ماه سال جاری تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی از آبان ماه بیشتر شده است. ارزش این چک‌ها 5.6 درصد افزایش و تعدادشان 31.1 درصد افزایش داشت.

قانون جدید مانع صدور چک بی‌محل
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جلوگیری از صدور چک بی‌محل با قانون جدید

به گفته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، قانون جدید سبب جلوگیری از صدور چک بی‌محل می‌شود. استفاده از چک الکترونیک اختیاری‌ست.

چک برگشتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش میزان مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه جاری

در حالی که آمارها از کاهش تعداد چک های برگشتی درتیرماه سال جاری خبر می دهند میزان مبلغ چک های برگشتی موجود نسبت به ماه