افزایش اعتبار چک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قوانین جدید و افزایش اعتبار چک

چک یک ابزار پرداخت است و قوانین جدید سبب افزایش اعتبار چک خواهند شد. به گزارش برات‌نیوز، عباس آرگون، نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و

تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی افزایش یافت.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی

در آذر ماه سال جاری تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی از آبان ماه بیشتر شده است. ارزش این چک‌ها 5.6 درصد افزایش و تعدادشان 31.1 درصد افزایش داشت.

قانون جدید مانع صدور چک بی‌محل
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جلوگیری از صدور چک بی‌محل با قانون جدید

به گفته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، قانون جدید سبب جلوگیری از صدور چک بی‌محل می‌شود. استفاده از چک الکترونیک اختیاری‌ست.

چک برگشتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش میزان مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه جاری

در حالی که آمارها از کاهش تعداد چک های برگشتی درتیرماه سال جاری خبر می دهند میزان مبلغ چک های برگشتی موجود نسبت به ماه