نشانه های بهبود اقتصاد ژاپن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ریکاوری اقتصاد ژاپن با رشد 21 درصدی

ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیاست که در سه ماه دوم امسال به دلیل شیوع کرونا حدود 28 درصد کوچک شد. اما در سه ماهه سوم سال 21.4 درصد رشد کرد.

تورم ژاپن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تورم ژاپن رو به صفر

نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین تورم ها در این کشور طی چهار سال اخیر بوده است.