مسکن کارمندان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

دولت از طرح مسکن کارمندان حرف می‌زند

چندی است دولت قصد اجرای طرحی برای خانه دارکردن کارمندان را دارد که بنا براین تصمیم مقرر شده تا با آزاد سازی اراضی مازاد دولتی