گزارش تحلیلی بازی های موبایلی
منتخب سردبیر موبایل

گزارش تحلیلی کافه بازار از بازی های موبایلی ۹۸

گزارش تحلیلی بازی های موبایلی نشان می‌دهد در سال ۹۸ مجموعا ۶۹ میلیارد تومان درآمد خالص نصیب صنعت بازی‌سازی ایران شده است.

دیجیکالا و کافه بازار وارد بورس می شوند
اخبار اقتصادی بورس منتخب سردبیر

دیجیکالا و کافه بازار وارد بورس می‌شوند

دیجیکالا و کافه بازار به همراه سه شرکت دیگر وارد بورس می شوند. دیجیکالا در هفته اول مرداد ماه وارد بورس خواهد شد تا فصل جدید از سرمایه گذاری شروع شود.