توزیع گسترده کالابرگ الکترونیکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

توزیع گسترده کالابرگ الکترونیکی امکان پذیر نیست

توزیع گسترده کالابرگ الکترونیکی امکان پذیر نیست. مجلس یازدهم با آغاز کار خود فوریت طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب کرد، اما هنوز اجرا نشده است.

طرح کوپن تصویب شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

طرح کوپن تصویب شد

طرح کوپن تصویب شد . کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند و به کالای اساسی ارز یارانه ای تعلق میگیرد

کوپن الکترونیکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کوپن دوباره برمی‌گردد

نمایندگان مجلس از فراهم شدن بستر توزیع کالاهای اساسی به وسیله کوپن الکترونیکی یا کالابرگ، کارت الکترونیکی و یا سایر روش‌های مشابه در کشور خبر میدهند.