ممنوعیت کالاهای وارداتی
دسته‌بندی نشده منتخب سردبیر

افزایش ممنوعیت کالاهای وارداتی

ممنوعیت کالاهای وارداتی به دلیل تحریم‌ها بیشتر از قبل شد. ممنوعیتی که برای صرفه جویی ارزی انجام شده تا منابع کشور برای مصارف مهم‌تر خرج شوند.