کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

انتقاد مشاوران املاک از کاهش حق کمیسیون

به دنبال تصمیم سازمان صمت استان تهران مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک، اعتراض آنها مبنی بر این کاهش اعلام شد.