کاهش مالیات تولید
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش مالیات تولید محقق می‌شود

  رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: