معاملات بورس
بورس منتخب سردبیر

25 درصد ایرانیان کد بورسی دریافت کردند

بورس ایران برای اولین‌بار در سال ۱۳۴۶ خورشیدی تأسیس شد. در طول این ۵۳ سال فعالیت، کمتر از ۱۲ میلیون کد بورسی صادر شده بود.

بورس منتخب سردبیر

دریافت کد بورسی در 10 دقیقه امکان پذیر است

دریافت کد بورسی در 10 دقیقه امکان پذیر است. البته این امکان فعلا و به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. انتظار می‌رود که به زودی در دسترس عموم قرار بگیرد.