کدهای بورسی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رشد چشمگیر صدور کدهای بورسی در 4 ماه اول سال

رییس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از صدور چهار میلیون کد بورسی در سال جاری خبر داد که رشد کدهای بورسی را نشان میدهد.