کد شهاب دلیل مسدود شدن کارت‌های بانکی
اخبار اقتصادی بانکداری منتخب سردبیر

کد شهاب؛ کارت‌های بانکی را مسدود کرد

مسدود شدن کارت‌های بانکی اتباع خارجی و مهاجران افغان ساکن ایران به دلیل نداشتن کد شهاب موضوعی بود که دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد.