آزادی کشتی کره جنوبی و 7 میلیارد دلار ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

آزادی کشتی کره و 7 میلیارد دلار ایران

به نظر می‌رسد حتی اگر بی ربط، اما آزاد کردن 7 میلیارد دلار بلوکه ایران با آزادی کشتی کره جنوبی گره خورده باشد. به گزارش