اقتصاد حاشیه خلیج فارس و درگیری با کاهش قیمت نفت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رکود اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس

پس از همه گیری ویروس کرونا و کاهش هم‌زمان قیمت نفت، اقتصاد حاشیه خلیج فارس که بر نفت استوار است؛ با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌است.

اقتصاد بحرین کوچک شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کرونا اقتصاد بحرین را 8/9% کوچکتر کرد

اطلاعات دولت بحرین روز گذشته نشان داد، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰، اقتصاد بحرین ۸/۹% کوچکتر شده است، زیرا این کشور کوچک خلیج فارس