گرانی کولرگازی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

گرانی کولر گازی و عدم تعادل در بازار

درحالی که روزهای گرم تابستان را پشت سرگذاشتیم اما برخی از مردم به خصوص اهالی جنوب کشور نسبت به گرانی کولر گازی در تابستان امسال