ماکت هفده هزار دلاری رولزرویس
اخبار خودرو خودرو منتخب سردبیر

رولزرویس یک ماکت هفده هزار دلاری از کولینان ساخت

ماکت هفده هزار دلاری رولزرویس به تازگی از خودروی کولینان ساخته شده و به فروش می رسد. این ماکت با مقیاس 1:8 تماما از مواد اصلی کولینان ساخته شده.