صدور کیف پول الکترونیکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ابلاغ ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی

ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی ابلاغ شد و طبق این ابلاغیه فقط موسسات اعتباری مجاز به صدور کیف پول الکترونیکی هستند و می‌توانند خدمات دهند.