مشخصات گوگل پیکسل 5
موبایل

مشخصات گوگل پیکسل 5

گوگل پیکسل 5 به احمال فراوان تا پایان سال میلادی جاری به بازار عرضه خواهد شد. بنابراین مرور مشخصات آن می‌تواند جالب باشد.