تعداد گیمرهای ایرانی
اقتصاد بازی فناوری منتخب سردبیر

دو برابر شدن تعداد گیمرهای ایرانی

آخرین آمار به دست آمده از پژوهش های بنیاد ملی بازی های رایانه ای نشان می دهد که تعداد گیمرهای ایرانی از رقم 16 میلیون

تبلیغات اجباری بازی NBA 2K21 داد گیمرها را درآورد
بازی منتخب سردبیر

تبلیغات اجباری بازی NBA 2K21 داد گیمرها را درآورد

بازی NBA 2K21 به تازگی عرضه شده و قطعا عنوانی بی حاشیه نبوده است. تبلیغات اجباری قرار گرفته در این بازی، باعث شده تا بازی‌بازان