سومین روز افت متوالی دلار
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جذابیت یوآن با افت متوالی دلار

امروز برای سومین روز پیاپی، قیمت دلار نزولی بود و با وجود آنکه رشد اقتصادی در نقاط مختلف دنیا از سرگرفته شده، اما شاهد افت

ارزش یوآن چین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

یوآن به روزهای اوج خود نزدیک شد

همانطور که چند روز پیش با افزایش احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، شاهد سقوط قیمت یوآن چین بودیم، امروز با پیروزی بایدن، یوآن دوباره