هدفمندسازی تبلیغات یوتیوب به تولیدکنندگان محتوا ضرر می‌زند
تکنولوژی

هدفمندسازی تبلیغات یوتیوب به تولیدکنندگان محتوا ضرر می‌زند

با بروزرسانی اخیر یوتیوب، تبلیغ‌کنندگان می‌توانند محتوایی که تبلیغ‌شان روی آن پخش می‌شود را فیلتر کنند که به ضرر تولیدکنندگان محتوا است.