هک Capcom
اخبار اقتصادی بازی منتخب سردبیر

اطلاعات ۳۵0 هزار کاربر Capcom فاش شد

احتمالا خبر هک Capcom تا حالا به گوشتان خورده است. این حمله سایبری اطلاعات ۳۵۰.۰۰۰ در معرض خط قرار داد. Capcom به دنبال واکنش قانونی است.