هزینه‌های باقی ماندن در لیست سیاه FATF
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هزینه‌های حضور در لیست سیاه FATF

باقی ماندن در لیست سیاه FATF ممکن است اثر تحریم‌ها را دوچندان کند. به اعتقاد کارشناسان نپذیرفتن آن می‌تواند شرایط سختی برای مردم و کسب‌وکارهای