دستیار صوتی کورتانا
تکنولوژی

مایکروسافت کورتانا را از اندروید و iOS حذف می‌کند

دستیار صوتی کورتانا از روی پلتفرم‌های اندروید و iOS حذف می‌شود.